handjes
Hoe kunt u helpen?

Iedereen die deze site leest en graag wil helpen, kan dit op verschillende manieren doen:

Speelgoedbank Amersfoort verzamelt speelgoed voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. Dat kan gebruikt, opgeknapt, maar ook nieuw speelgoed zijn. Helpt u ons aan bruikbaar speelgoed of aan een donatie waardoor wij nieuw speelgoed kunnen aanschaffen? Mocht u een inzamelingsactie willen opzetten, dan verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen met Annemieke Jansen (06 – 49 93 77 83). Dit om een en ander goed af te stemmen.

Om het speelgoed bij de juiste doelgroep te krijgen, werkt de Speelgoedbank-Amersfoort met doorverwijzers. Helpt u ons om het speelgoed bij de juiste gezinnen te krijgen?

Ons werk zou onmogelijk zijn, zonder de inzet van vrijwilligers. Bent u onze nieuwe vrijwilliger die wil helpen bij ondersteuning ‘achter de schermen’, de inname en uitgifte van speelgoed, of bij het opknappen van speelgoed?