Doorverwijzers

De Doorverwijzer

Om het speelgoed op de juiste plek te krijgen, werkt de Speelgoedbank (net als de Kledingbank) met doorverwijzers. Dit zijn met name de hulpverleners zoals artsen, wijkverpleging, geestelijke verzorgers, sociale dienst, voedselbank, schuldsanering, maar ook scholen, kerken. etc… Op hun verwijzing zal de Speelgoedbank speelgoed verstrekken.

Wanneer u behoort tot de doelgroep doorverwijzers, dan kunt u als volgt te werk gaan:
Als u vindt dat iemand in aanmerking komt voor hulp van de Speelgoedbank, schrijft u dan een verwijsbrief op uw eigen briefpapier, met daarop het identiteitsnummer (bijv. van het rijbewijs) van het betreffende gezinshoofd en daarbij om hoeveel kinderen het gaat. Op deze manier hopen wij te realiseren dat het speelgoed bij de juiste doelgroep terecht komt. Elk jaar in januari dienen de cliënten een nieuw verwijsbriefje te kunnen overleggen.

Welke gezinnen komen in aanmerking voor het gratis speelgoed?

Ten eerste alle mensen die onder de minimumgrens leven. Ten tweede diegenen die met een klein budget net genoeg geld hebben om eten op tafel te zetten, maar die te weinig geld overhouden om speelgoed te kopen.
Afhalen van speelgoed: Wanneer mensen het speelgoed op willen komen halen, dienen zij een verwijsbrief, samen met een identiteitsbewijs met een burgerservicenummer te laten zien. Men tekent voor het speelgoed wat men meeneemt.