ANBI-status

ANBI INFORMATIE

STICHTING SPEELGOEDBANK-AMERSFOORT

 

Doelstelling

Het innemen van speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan gezinnen die leven op of onder de armoedegrens. Deze gezinnen komen in aanmerking voor afname van het speelgoed wanneer zij een doorverwijsbrief hebben van de voedselbank, de kledingbank, de schuldsanering, of van een school, of zorginstelling.

Naam ANBI               Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Ook bekend als          Speelgoedbank-Amersfoort

K.v.K.                      51 77 86 96

Bankrekening             NL32SNSB085 11 63 912

Website adres            www.speelgoedbank-amersfoort.nl

E mail                     info@speelgoedbank-amersfoort.nl

Adres                      Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Bestuur

  • Voorzitter              A. Geerse-v.d. Molen

  • Secretaris              K. Hagedoorn-Florijn

  • Penningmeester      A. Jansen

Beleidsplan

We zamelen hoofdzakelijk speelgoed in dat wij aangeboden krijgen van particulieren. Onze cliënten mogen op vertoon van identiteisbewijs en verwijsbriefje samen met hun kind 4x per jaar 3 stuks speelgoed uitzoeken en daarnaast bij elk bezoek een boek.

Wij ontvangen onze gelden voornamelijk uit donaties. Deze middelen worden gebruikt om de Stichting Speelgoedbank-Amersfoort operationeel te houden. En indien de financiën dit toelaten, wordt er nieuw speelgoed aangeschaft.

Beloningsbeleid

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de stichting geen enkele financiële beloning ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur. Eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Speelgoedbank-Amersfoort kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in overleg gedeclareerd worden.

Uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van de Speelgoedbank-Amersfoort zijn er ruim 350 gezinnen in Amersfoort en omgeving aan speelgoed geholpen.